Poradnik efektywnego promowania marki

News

Promowanie marki powinno zaliczać się do procesów znacznie wcześniej przemyślanych i dokładnie zaplanowanych, ponieważ zazwyczaj jest dość kosztowne dla firmy. Zazwyczaj, zajmuje się tym dział marketingowy, który planuje, każde najmniejsze nawet działanie. Pierwszym krokiem, powinno być określenie, ile dana firma jest w stanie wydać na takie działania reklamowe.
Poradnik
Najczęściej, szacuje się że powinno być to około dwudziestu lub trzydziestu procent budżetu, jaki będzie przeznaczony na inwestycję w uruchomienie nowej działalności gospodarczej. Kolejnym krokiem jest zastanowienie się nad tym, jakie działania należy przeprowadzić, a także, ile osób powinno się tym zająć. Jeśli więc zamierzamy przeprowadzić kampanię reklamową o zasięgu ogólnopolskim, trzeba będzie w nią zaangażować przynajmniej kilkadziesiąt osób, w przeciwieństwie do kampanii na rynek lokalny, gdzie wystarczającą liczbą osób będzie mniej niż dziesięć. Oszacowanie i podział zadań są punktem kluczowym przy najważniejszym aspekcie każdej kampanii reklamowej, a więc terminowości.

Promowanie marki wiąże się bowiem z osiąganiem konkretnych kamieni milowych, zgodnie z harmonogramem. Do takich punktów można zaliczać chociażby promocja w kilkudziesięciu procentach danego rynku czy osiągnięcie sprzedaży na określonym poziomie. Kampania reklamowa za każdym razem powinna mieć jasno wyznaczone cele. Nie udałoby się to bez wcześniejszego zaplanowanie, w jakim terminie, kto zajmie się realizacją poszczególnych zadań. Na podstawie takiego planu, koordynujący całym projektem byłby w stanie dojść do wniosku, czy zadania takie są odpowiednio wykonywane. Gdyby okazywało się, że dochodzi do jakichkolwiek opóźnień, istniałaby możliwość oddelegowania ich i zlecenia ich innym pracownikom.

Promowanie marki powinno odbywać się pod okiem zarządu – osoba koordynująca projekt powinna składać regularne raporty do właściciela firmy. Uzyskując aprobatę kierownictwa, można również mieć pewność, że także pracownicy będą czuli się bardziej zmotywowani do prowadzenia dalszych działań. Ważny jest jednak audyt i regularna analiza, odnoszonych rezultatów. Każdy, nawet drobny sukces, który będzie ogłaszany wśród pracowników sprawi, że będą oni działać z jeszcze większym zaangażowaniem. Ze względu na fakt, że narzędzia informatyczne mogłyby pomóc w osiąganiu planowanych rezultatów, powinno się je przeprowadzać systematycznie np. co trzy miesiące. Promowanie marki nie jest zbyt trudne, o ile realizowane jest przez doświadczony, zintegrowany zespół.